IGEAN zoekt experten

Welke expertise zoekt IGEAN? none all 17676 column_slideshow Interesse? Stel je kandidaat en bezorg IGEAN: een motivatiebrief met bijgevoegd cv, getuigschriften en diploma’s; een portfolio met verduidelijking van de…

Verder lezen

In Memoriam : Christian Kieckens

…Lautwein groeiden vanuit dit zoeken door maken. Hij schreef verschillende boeken over eigen werk, maar ook over anderen zoals bijvoorbeeld Pieter de Bruyne. ZOEKEN DENKEN BOUWEN, was de titel van…

Verder lezen

Designing Territorial Metabolism

‘Designing Territorial Metabolism’ bundelt twee jaar intensief ontwerpend onderzoek in de metropolitane regio’s van Barcelona, Brussel en Venetië. Verruimtelijking van concepten zoals ‘stedelijk metabolisme’, ‘ecosysteemdenken’ en ‘circulaire economie’ staat centraal.

Verder lezen

Paola Viganò

…één van de teams dat gekozen werd voor het onderzoek rond «le Grand Paris». Sindsdien realiseren ze verschillende visies voor grote metropolen zoals bijvoorbeeld «Brussel 2040» of «New Moscow». Studio…

Verder lezen

Noordwijk: nieuwe perspectieven

…gewest, waarin veel mensen op zoek zijn naar ruimte. We hopen dat de komst van deze nieuwe gebruikers een gelijkaardige dynamiek kan teweegbrengen als binnen de domeinen van het academische…

Verder lezen

[Re]work

…er een prominente gast, onder meer met onderzoek van de Belgische conditie. Nu zij hun bijdrage presenteren in Bozar, wil dat onderzoek een podium geven en enkele kwesties verder uitspitten….

Verder lezen

250

…alsmaar sneller lijken te veranderen. In België – en meer specifiek wat betreft architectuur en stedenbouw – beginnen bestaande normen en typologieën barsten te vertonen. Een zoektocht naar andere manieren…

Verder lezen

257

…je honderd keer dat architectuur respect verdient, je kerk zal leeglopen. Zo’n verontwaardiging verraadt immers vooral een wankel geloof in architectuur. Als het enige lichtpunt in een moeilijke, dagelijkse zoektocht…

Verder lezen

Jan Liesegang (raumlabor)

…bijna té perfect. Tijdens ons bezoek bleven we continu zoeken naar een element of een gebeurtenis die dat beeld zou ontwrichten en het nostalgische idee-fixe van de stad zou opentrekken….

Verder lezen

Raumlabor

…een onderzoek naar de omgeving en de noden van haar gebruikers. Hoe kan een stedelijke ruimte een meerwaarde betekenen voor de gemeenschap? Hoe kunnen bestaande ‘vergeten’ ruimtes opnieuw interessant gemaakt…

Verder lezen

Collective Housing

…wordt het steeds harder zoeken naar een betaalbare en comfortabele woning. De tijd lijkt rijp om onze woondroom bij te stellen en een nieuw ideaal op te bouwen waarin bereikbaarheid,…

Verder lezen

Betaalbaar wonen in Brussel

…woonproject te realiseren. Na een intensieve zoektocht kochten ze enkele oude hangars binnen een gesloten bouwblok. Ze stelden stekke fraas aan als architect, en realiseerden het project Brutopia zonder tussenkomst…

Verder lezen

Building sites

…ontworpen. Vele werven zijn een plek van voortdurend onderzoek en, zeker bij complexe verbouwingen en restauraties, een plek van voortschrijdend inzicht, van nieuwe ontdekkingen, aanpassingen, en ontwerpbeslissingen. De restauratie van…

Verder lezen

249

…Ecole nationale supérieure d’architecture in Versailles), die voor de tentoonstelling ‘Monditalia’ meewerkte aan een onderzoek dat Italië benadert via zijn eilanden in plaats van via het vasteland. We brengen een…

Verder lezen

Who’s next?

…natives voor wie computers en internet van jongs af aan een evidentie zijn, niet alleen als tijdverdrijf maar ook als middel bij studie en onderzoek. Ook offline liggen de grenzen…

Verder lezen

100 jaar Bauhaus

…toch elk op hun manier een bezoek meer dan waard. De Kunsthalle Mannheim verenigt een Jugendstil gebouw uit 1907 van Hermann Billing met een magistrale uitbreiding door von Gerkan Marg…

Verder lezen

Strategische collectiviteit

Denc!-studio – blaf, Waasland, Sint-Niklaas Denc!-studio – blaf, Waasland Gitte Van den Bergh 20889 7513 21301 21324 20895 20898 20905 20909 column_slideshow column_slideshow Op zoek naar buren organiseerde bewoonster Elke

Verder lezen

Algemene verkoopvoorwaarden

…bestelling zijn bepaald. De opzegging gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, die contact opneemt met de Dienst Inschrijvingen A+: Ernest Allardstraat 21/3 te 1000 Brussel of abonnement@a-plus.be, met inachtneming…

Verder lezen

Freespace

…en monografische oeuvretentoonstellingen. The Missing Link (IABR-Brussel) positioneert zich daarentegen als een echte ‘werkbiënnale’. Ze geeft een eerste neerslag van een lopend onderzoek, dat verankerd is in een hedendaagse stedelijke…

Verder lezen

Peter Märkli

…eigen grammatica. Vanuit zijn fascinatie voor classicistische orde en de zoektocht naar de juiste proporties heeft hij een eigen verhoudingssysteem ontwikkeld dat op elke schaal toepasbaar is. Op 26 maart…

Verder lezen

Lockdown-lectuur

…en efficiëntere zorgfabrieken, waarin de menselijke schaal verloren gaat. A+ gaat op zoek naar de alternatieven die net aandacht tonen voor het kleinschalige, het intieme, het geborgene, het huiselijke. Naar…

Verder lezen

Het boek dat Stynen zelf nooit schreef

…proberen bovendien leemtes in bestaand onderzoek te vullen, waardoor het boek ook verdere exploratie stimuleert. A Life of Architecture is zowel tekstueel als visueel een boeiend naslagwerk voor al wie…

Verder lezen

Het drama van M(U)HKA in Antwerpen

…juni geeft Jan Lippens een uitvoerig overzicht van het wedstrijdverloop wat uiteindelijk op een grote sisser is uitgedraaid. Onder het thema ‘KNACK onderzoek” is het een boeiend stuk onderzoekjournalistiek. …

Verder lezen

Agmen

…vormelijk sterk van elkaar verschillen. Door te kiezen voor bepaalde gemeenschappelijke codes tussen de twee delen, vormen de gebouwen toch een samenhangend geheel. Dat is precies waarnaar agmen op zoek

Verder lezen

Interiors

…door- kruisten Bernard Dubois, Sarah Levy, Sébastien Martinez Barat en Judith Wielander vanaf september 2013 België, op zoek naar typologieën van vooraf geïdentificeerde woningen, om er te observeren hoe de…

Verder lezen

David Chipperfield

…Groot-Brittannië van Margaret Thatcher. Bij het bureau kwam al snel 9H, een kleine expositieruimte en gelijknamig tijdschrift waarin architectuurcultuur en -onderzoek een plek kregen, om tegengas te bieden aan het…

Verder lezen

De waarde van het weghalen

…hoe pak je het concreet aan als een gebouw in 2009 als 20ste-eeuws erfgoed is geregistreerd en in 2013 geclassificeerd als historisch monument? “We zoeken tot elke keuze klopt.” De…

Verder lezen

Xaveer De Geyter

…werkt zowel rond infrastructuur als openbare programma’s, woningen en onderzoek. Een paar van hun recentste projecten zijn woningen in Bordeaux en Parijs, gebouwen van de Universiteit Gent en de Elishout…

Verder lezen

Een laatste wandeling door de duinen

…kerken, scholen of bibliotheken kon men niet bogen op eeuwenoude beproefde typologieën of decennia van typologisch onderzoek. De procedure, en de begeleiding door het team Vlaams Bouwmeester, stelde de bouwheer…

Verder lezen

Adam Caruso

Het onderzoek naar de gevel is bij jullie een steeds terugkerende factor. Het gaat hier zowel over het vaak heel minerale materiaalgebruik, zoals voor de Landesbank in Bremen of de

Verder lezen

Kristiaan Borret

…adviezen, wedstrijden, ontwerpend onderzoek, bouwaanvragen en begeleiding. De uitdaging voor mij is nu hoe we de ambitie voor meer open ruimte zullen kunnen verzoenen met de demografische groei. We zullen…

Verder lezen

Paola Viganò

…peri-urbaniteit, een ongedefinieerd gebied tussen stad en open ruimte waaraan ze jarenlang onderzoek aan wijdde. Op uitnodiging van A+ en Bozar richt de Italiaanse architect-stedenbouwkundige zich deze zomer op ons…

Verder lezen
Schrijf je in op onze nieuwsbrief