Opinie

De identitaire wortels van de architectuur

Een spook waart door Vlaanderen. Joren Vermeersch trekt van leer tegen het fanatisme waarmee architecten hun individuele abstracte stijlvoorkeur opdringen aan Vlaanderen. Resultaat is een ontwortelde architectuur en een aantasting van onze vertrouwde dorps- en stadsgezichten. De nieuwe vleugel aan het Design Museum in Gent is de ultieme misdaad. Het Vlaamse volk blijft verweesd achter. Joren Vermeersch… Lees meer
Opinie

De architectuur van de bange blanke man

Op maandag 14 juni schreef Joren Vermeersch in De Standaard een vlammend protest tegen de minimalistische gebouwen van toparchitecten die onze steden en dorpen verknoeien, ja zelfs onze eigenheid en geluk aantasten. Dat alles onder het goedkeurend oog van ‘elites’ zoals architectuurfaculteiten en de Vlaamse Bouwmeester. Een schoolvoorbeeld van slordig denken en kwalijke stemmingmakerij. Lees meer
Opinie

De bouw na Corona

Op 2 januari 2021 publiceerde De Standaard een reeks bedenkingen getiteld : “21 Ideeën voor 2021”. Eén van de auteurs is Marc Dillen, directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw. Met de titel “Neem de corona-innovatie mee naar de toekomst” benadrukt hij dat het noodzakelijk is om technische vernieuwingen te implementeren. Tot slot stelt hij dat men de wet op het beroep van architect beter… Lees meer
Opinie

Wedstrijden: hoe kan het beter?

Architectuurwedstrijden zijn een soort heilige instelling. Ze plaatsen belangrijke opdrachten in het publieke debat, met zichtbaarheid en transparantie van de procedure. Ze bevorderen innovatie en kwaliteit en geven de opdrachtgevers een platform om een geschikte partner voor hun projecten te kiezen. Maar het kan beter. Lees meer
Opinie

Krijgt Gent het eerste volwaardige Museum voor Hedendaagse Kunst in België?

Op 16 november maakte de Stad Gent de winnaar bekend van de Open Oproep voor de renovatie van het ICC – het Internationaal CongresCentrum – en een masterplan voor het aanpalende Floraliënpaleis in het Citadelpark. Het werd het team rond 51N4E en NU Architectuuratelier. Het ICC is echter maar één van de drie organisaties die tegen het ‘paleis’ uit 1913 aanleunen. Dat doen ook de Velodroom… Lees meer
Opinie

Voorbij de ‘Bruxellisation’

Momenteel worden in Brussel het Manhattan Centre, de WTC torens, de voormalige Philipstoren en het Muntcentrum grondig gerenoveerd. Al deze iconische gebouwen werden ontworpen door Groupe Structures, indertijd alomtegenwoordig in Brussel door de directe relatie van dit bureau met toenmalig schepen van Openbare Werken Paul Vanden Boeynants en vastgoedontwikkelaar Charly De Pauw. Het was het type bureau… Lees meer
Opinie

Tien jaar na de inkanteling van de hogescholen: een balans

In de geschiedenis en de evolutie van het architectuuronderwijs in Franstalig België betekende 2010 een kentering, want toen werden de architectuurhogescholen in de universiteiten ingekanteld. De zeven ‘oude’ Instituts supérieurs d’architecture (ISA) fuseerden met vier universiteiten: de UCLouvain, ULB, ULiège en UMONS. In al deze universiteiten werd, soms met een andere insteek, een nieuwe… Lees meer
Opinie

Het museum voorbij

Twee jaar na de architectuurwedstrijd voor de herbestemming van de vroegere Citroëngarage tot een nieuwe cultuurpool voor de stad Brussel, maakt winnende architect Stephen Bates de balans op. Hoe is het wedstrijdontwerp van KANAL Centre Pompidou geëvolueerd, hoe verlopen de werkzaamheden, en hoe zal het museum er na Covid-19 uitzien? Lees meer
Opinie

M HKA: een analyse

In maart werd de Open Oproep voor de bouw van een nieuw Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen door de bevoegde Minister zelf abrupt stopgezet nadat de gunningscommissie niet tot een eensgezind besluit kon komen. Dat ondanks jaren van voorstudies en een peperdure wedstrijd –de kosten ervan bedragen zeker meer dan 500.000 euro. Merkwaardig is bovendien dat de ontwerpen achteraf niet publiek gemaakt… Lees meer
Opinie

Het drama van M(U)HKA in Antwerpen

Nooit eerder gezien! Een minister die een architectuurwedstrijd volledig annuleert, dat is geen alledaags nieuws. Recent besliste Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon om de procedure voor een nieuw museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen, gekend als het M HKA, stop te zetten. In KNACK van 24 juni geeft Jan Lippens een uitvoerig overzicht van het wedstrijdverloop wat uiteindelijk op een grote sisser… Lees meer
Opinie

Who’s next?

“Je maakt me niet blij met een museum in een Zwitsers berglandschap,” aldus Kelly Hendriks van het architectuurbureau B-ild. “Het boeiends zijn de opdrachten die op het eerste gezicht een nachtmerrie lijken.” Samen met een zeer diverse groep leeftijdsgenoten vertegenwoordigt Hendriks een nieuwe generatie die lef koppelt aan realiteitszin en maatschappelijke verantwoording aan entrepreneurship.… Lees meer
Opinie

Leven op het Waalse platteland

Wat blijft er in Wallonië nog over aan platteland? Wat rest er tussen slaapdorp, vakantiepark en de leegstand van vrijstaande woningen? Nochtans kan het dorp, omwille van zijn schaal en hecht weefsel, een laboratorium voor verandering vormen. Het is in het bijzonder de taak van de architect om de samenhang, identiteit en dynamiek van het platteland te helpen herstellen. Lees meer
Opinie

Social Distancing Housing

22 maart 2020. Geen eigen terras of tuin. Ik trap naar beneden. De lift laat ik links. Met mijn linkerhand open ik de deuren naar sas en straat. Het dringt tot me door. Na deze coronacrisis wordt ‘verdichting’ verdacht. Niet-pandemie-proof! Columns die crisis aangrijpen om collectief wonen te verketteren. Hoe gaan we dit counteren? Lees meer
Project

Collectieve tussenruimte, stedelijke bouwsteen

A lot of historical collective housing forms have stood the test of time, while others have tragically failed. How did architectural models evolve along with changing user generations and social models? What has proven to be robust and what hasn’t? On the basis of a few examples of similar typologies – terraced houses connected to an ‘intermediate space’ – this article will attempt to distil… Lees meer
Opinie

100 jaar Bauhaus

Hoe belangrijk het 100 jaar geleden door Walter Gropius gestichte Bauhaus ook was voor de ontwikkeling van kunst, design en architectuur in Europa, het kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De ‘Werkbund’, waar Gropius lid van was, streefde er al voor WO I naar om kunst en ambacht te verzoenen met de nieuwe tijd en industriële productie. Wat architectuur betreft boekte die Werkbund tijdens de hoogdagen… Lees meer
Opinie

De WTC paradox

Het tijdelijk gebruik in de WTC loopt in december 2018 af. De technische installaties worden uitgeschakeld en de vloeren worden terug leeg gemaakt. Ook de Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel, mag op zoek naar een nieuwe locatie. Hoog tijd dus om de balans op te maken van WTC24. Heeft de aanwezigheid van een faculteit op WTC24 iets kunnen betekenen binnen de grote verandering… Lees meer
Opinie

Tragedie van de Noordwijk

Er waart een nieuwe wind door de noordwijk. De ambities en verwachtingen zijn hoog voor de WTC1 toren, pionnier van de verandering. Maar is die verandering realistisch met de huidige partners? Lees meer
Opinie

Emancipaties (#1)

Drukt architectuur opnieuw een politiek engagement uit? Gezien de thema’s van de afgelopen architectuurbiënnales in Venetië, zou dit wel eens kunnen kloppen. Lees meer
Opinie

De grote museale werf Kanal brut, tussen ruimtelijke toe-eigening en curatorendiscours

Na de ontmanteling van de emblematische Citroën-autofabriek, de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om er een culturele ontmoetingsplaats te stichten en de daaruit voortkomende internationale architectuurwedstrijd wordt de vakantie van de garage afgesloten met de lancering van Kanal brut, een bezettingsprogramma dat nog vóór de aanvang van de werken loopt. Lees meer
Opinie

Bastin & Dupuis, kwetsbaar patrimonium

Le Courrier de l’Architecte kwam onlangs tot een trieste vaststelling: “Erfgoed uit de moderne architec­tuur is waarschijnlijk het meest te beklagen. Het wordt in een sneltreinvaart afgebroken en de energetische renovatie gebeurt vaak op een weinig respectvolle manier.”1 In Wallonië vormt het gezamenlijke werk van de architecten Roger Bastin en Jacques Dupuis de voorhoede van een grote verscheidenheid… Lees meer
Opinie

Noordwijk: nieuwe perspectieven

De Brusselse Noordwijk bevindt zich op een keerpunt. Nu de huur van verschillende grotere huurders teneinde loopt en er dus steeds meer panden leeg komen te staan, zien de privésector en de academische sector zich genoodzaakt om de mouwen op te stropen en de uitdaging aan te gaan. Lees meer
Opinie

Welcome in Jaspers Town

Laat me u meenemen terug in de tijd, omstreeks 2014. Brussels Bouwmeester Olivier Bastin liep op het eind van zijn termijn. Er was heel wat contestatie rond de aangekondigde sloop van het hoofdkantoor van de BNP Parisbas Fortis in Brussel. De stemmingmakerij in de achterhoede verstomde gaandeweg. Het was al heel wat dat de ontwerpwedstrijd gewonnen werd door het Oostenrijkse architectenbureau BaumschlagerEberle.… Lees meer

Le retour à Bruxelles

Op 6 februari nodigen A + en BOZAR Gilles Perraudin en Barrault Pressacco uit voor een discussie over de steen. Freek Persyn (51N4E), de moderator van de discussie, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om terug te komen op de vernieuwende aanpak van de twee bureaus. Lees meer
Opinie

Verslaafd aan architectuur

De heisa rond het Brussels Beer Palace brengt een eigenaardige karaktertrek van de architectengemeenschap aan de oppervlakte. De verwerping van alle kritiek toont een houding die eender wat slikt als het maar door goede architecten ontworpen is. De discussie rond het Brussels Beer Palace  gaat daarom tegelijk over de staat van onze architectuurcultuur in België. Lees meer
Opinie

Monsieur Hulot à Bruxelles

Toen in 2014 Rotor DC cvba opgericht werd, een spin-off van Rotor vzw, was meteen duidelijk dat de kantoren van Rotor in de Lakensestraat in Brussel nooit voldoende plaats zouden kunnen bieden aan de nieuwe activiteit. Trauma: Rotor DC moest uitwijken naar een loods in Vilvoorde, en verliet dus het Brussels Gewest, de bakermat van Rotor. Sinds 21 april kwam aan dat gedwongen exil een einde: Rotor en… Lees meer

Abonneer je vanaf €59 per jaar!
Je ontvangt 5 klassieke nummers en 1 speciale uitgave van het tijdschrift.

Abonnement
Schrijf je in op onze nieuwsbrief