A+Architecture in Belgium

Missie

A+ Architecture in Belgium ziet architectuur als cultuur. Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen wil A+ Architecture in Belgium de referentie zijn voor architectuur en stedenbouw in Vlaanderen en Wallonië.

A+ Architecture in Belgium brengt de lokale architectuurproductie in kaart, archiveert deze, toont speciale aandacht voor aanstormend talent en zorgt voor kruisbestuiving tussen het lokale en het internationale niveau. A+ Architecture in Belgium biedt eveneens een platform aan voor reflectie over de rol van architectuur en een kritisch standpunt om het architectuurdebat te voeden.

Door inventarisatie, bevraging en promotie tracht A+ Architecture in Belgium architecten, beleidsmakers en bouwheren aan te zetten om bij te dragen aan een kwaliteitsvolle invulling van onze gebouwde omgeving. A+ Architecture in Belgium tracht hiermee eveneens bruggen te slaan tussen architectuurdebat en -productie en tussen de gewesten, de gemeenschappen en het internationale niveau.

De vzw ICASD

Het Informatiecentrum voor Architectuur, Stedenbouw en Design (ICASD) is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in 1973. Tijdens de eerste dertig jaar van zijn bestaan publiceerde ICASD, met de steun van de Orde van Architecten, voornamlijk het tijdschrift A+. De vzw maakte ook enkele publicaties en organiseerde in deze periode verschillende lezingen en debatten.

Sinds 2006 zette ICASD een structurele samenwerking op met het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (A+ / BOZAR) en organiseert sindsdien jaarlijks een internationale lezingenreeks, tentoonstellingen en debatten over architectuur en stedenbouw.

Om zijn missie te realiseren en de hele productie – publicaties en evenementen – onder één noemer te brengen, creëerde ICASD in 2013 het merk A+ Architecture in Belgium.

Raad van bestuur

voorzitter Philémon Wachtelaer (archi.be)
vice-voorzitter Chantal Vincent (Dessin et Construction)
secretaris Geert De Groote (Geert De Groote Architecten)
penningmeester Eddy Vanzieleghem (Eddy Vanzieleghem Architecten)
leden Sylvie Bruyninckx (VIVA architecture, BVA), Dag Boutsen (KU Leuven), Paul Dujardin (CEO BOZAR), Piet Van Cauwenberge (Abscis architecten), Benoît Moritz (MSA), Olivier Bastin (l’escaut architectures), Ward Verbakel (plusoffice)

Artistieke commissie

Olivier Bastin (l’escaut architectures),
Pauline Fockedey (Nord),
Nicolas Hemeleers (City Tools),
Kelly Hendriks (B-ILD),
Véronique Patteeuw (Oase, Ensa Lille),
Hera Van Sande (KU Leuven, Archipel),
Ward Verbakel (plusoffice)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief