A+Architecture in Belgium

Missie

A+ Architecture in Belgium ziet architectuur als cultuur. Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen wil A+ Architecture in Belgium de referentie zijn voor architectuur en stedenbouw in Vlaanderen en Wallonië.

A+ Architecture in Belgium brengt de lokale architectuurproductie in kaart, archiveert deze, toont speciale aandacht voor aanstormend talent en zorgt voor kruisbestuiving tussen het lokale en het internationale niveau. A+ Architecture in Belgium biedt eveneens een platform aan voor reflectie over de rol van architectuur en een kritisch standpunt om het architectuurdebat te voeden.

Door inventarisatie, bevraging en promotie tracht A+ Architecture in Belgium architecten, beleidsmakers en bouwheren aan te zetten om bij te dragen aan een kwaliteitsvolle invulling van onze gebouwde omgeving. A+ Architecture in Belgium tracht hiermee eveneens bruggen te slaan tussen architectuurdebat en -productie en tussen de gewesten, de gemeenschappen en het internationale niveau.

De vzw ICASD

Het Informatiecentrum voor Architectuur, Stedenbouw en Design (ICASD) is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in 1973. Tijdens de eerste dertig jaar publiceerde ICASD voornamlijk het tijdschrift A+. Dit gebeurde tot 2009 met de steun van de Orde van Architecten. De vzw maakte ook enkele publicaties en organiseerde verschillende lezingen en debatten.

Dankzij een structurele samenwerking met het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (A+ / BOZAR) organiseert ICASD sinds 2006 jaarlijks een internationale lezingenreeks, tentoonstellingen en debatten over architectuur en stedenbouw. Sinds 2015 organiseert het de lezingenreeks Across in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut en de architectuurfaculteit van Uliège.

In 2013 bracht ICASD zijn hele productie onder één noemer en creëerde het merk A+ Architecture in Belgium.

Het Team Vlaams Bouwmeester, de Brusselse Bouwmeester maître architecte en de Cellule architecture zijn structurele partners die inhoudelijk bijdragen aan het tijdschrift A+. De vzw ontvangt werkingssubsidies van de Vlaamse Overheid en de Fédération Wallonie Bruxelles.

Sinds 2009 zit een abonnement op het tijdschrift A+ niet meer vervat in de jaarlijkse bijdrage van de architect aan de Orde van Architecten. Voor meer informatie, raadpleeg onze FAQ.

Raad van bestuur

Olivier Bastin (l’escaut architectures)
Oana Bogdan (BOGDAN & VAN BROECK)
Geert De Groote (Geert De Groote Architecten)
Paul Dujardin (BOZAR)
Ruben Goots (Maison de production /Productiehuis Hamlet)
Nicolas Hemeleers (City Tools)
Stéphanie Lorfèvre (Sogenam)
Benoît Moritz (MSA)
Anne Sophie Nottebaert (C-L-N architectes)
Isabelle Vanhoonacker (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België /Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique)
Eddy Vanzieleghem (Eddy Vanzieleghem Architecten)
Philémon Wachtelaer (archi.be)

Artistieke commissie

Gilles Debrun,
Pauline Fockedey (Nord),
Nicolas Hemeleers (City Tools),
Kelly Hendriks (B-ILD),
Véronique Patteeuw (Oase, Ensa Lille),
Hera Van Sande (KU Leuven, Archipel),
Guillaume Vanneste (vvv)
Ward Verbakel (plusoffice)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief