Al meer dan 45 jaar is A+ het toonaangevende Belgische tijdschrift voor architectuur en stedenbouw. Elke twee maanden publiceert A+ relevante, recente projecten van Belgische architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten in binnen- en buitenland.

A+ Architecture in Belgium verschijnt in de vorm van 5 klassieke nummers, in het Nederlands, en 1 speciale uitgave, in het Engels, per jaar.

5 klassieke nummers

De 5 klassieke nummers tonen vooral recente realisaties in België of van Belgische architecten in het buitenland. Ze worden rijkelijk geïllustreerd met plannen, foto’s en tekeningen en details. De beknopte Nederlandstalige projectteksten worden voorafgegaan door een Engelse samenvatting. In elk nummer is er naast wat actualiteit uit de architectuurcultuur (lezingen, tentoonstellingen, boekbesprekingen) en een studentenrubriek, ook plaats voor een uitgebreid interview met een vooraanstaand internationaal architect.

1 speciale uitgave

De speciale uitgaves diepen telkens een specifiek actueel en urgent thema uit. Ze doen dat aan de hand van enkele langere, diepgaande artikels, afgewisseld met concrete projectbeschrijvingen. Ze worden in het Engels uitgegeven en richten zich zo niet alleen tot de Belgische architecten, maar zijn ook bedoeld voor een internationaal lezerspubliek. A+ organiseert een feestelijk moment waarop de editie wordt voorgesteld.

Abonneer je
vanaf
€59 per jaar!

Je ontvangt
5 klassieke nummers
en 1 speciale uitgave

Abonnement

Thema’s 2022

A+294 Back to Brick + colloquium (15-16/3)

Baksteen wordt als een van de traditionele bouwmaterialen van de Noord-Europese architectuur gezien – zowel voor de draagstructuur als voor de gevel als paramentsteen. Daarenboven wordt steeds meer ingezet op baksteen omwille van zijn groot circulair potentieel en in het kader van de energietransitie. A+ onderzoekt de Belgische baksteenarchitectuur van vandaag, met aandacht voor de technische, constructieve en fysieke aspecten van het materiaal en publiceert hiervan ook de detailplannen. Dit dossier verschijnt naar aanleiding van de lezing op 15/3: A+Talk on Brick, in samenwerking met UGent in het kader van een internationaal colloquium over baksteenarchitectuur. Deze lezing is meteen ook de lancering van dit nummer.

Verschijningsdatum: 21.02.2022

A+295 Reimagining the office

Afgelopen jaren begonnen steeds meer mensen thuis te werken. Dit heeft een grote impact op de kantoorsector die de laatste jaren sowieso al met leegstand kampte. Veel kantoorgebouwen uit de jaren 1960-1970 hebben bovendien grootschalige renovaties voor de boeg en de monofunctionele kantoortoren is een anachronisme waarin niet meer wordt geïnvesteerd. Als gevolg hiervan worden veel kantoorgebouwen tot woningen of scholen herbestemd. We zien alternatieve typologieën verschijnen waarin plaats is voor verschillende programma’s, zoals wonen, werken en ontspanning waarbij ook het interieur een belangrijke rol speelt. A+ onderzoekt welke toekomst het kantoor vandaag heeft in tijden van thuiswerken en bekijkt de impact van de renovatie op het gebied van typologie, programma, verdichting en de technische uitdagingen.

Verschijningsdatum: 18.04.2022

A+296 Small Escapes

Ook de architect wil er soms even uit. De concurrentie binnen de wedstrijdcultuur, de toenemende regelgeving of de omvangrijke administratie bij publieke opdrachten doen architecten naar meer eenvoud verlangen. In dit nummer publiceert A+ kleinschalige projecten met een speciale focus op de eigen (tweede) woning van de architect. Want meer nog dan een vlucht uit de ratrace, is ontwerpen voor zichzelf vooral een zoektocht naar traagheid, lichtheid, vrijheid en bovenal experiment. Dit resulteert in bijzondere, kleinschalige architectuur waarin zowel de ontwerper als het gebruik dankzij specifieke ruimtelijke kwaliteiten, materiaalgebruik en alternatieve energetische concepten (zoals off-the-grid bouwen), aan de druk van het systeem kan ontsnappen.

Verschijningsdatum: 20.06.2022

A+297 Architecture of Energy + colloquium

De bouwsector heeft een belangrijk aandeel in het energieverbruik. Als we de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen, moet dit verbruik drastisch naar omlaag. Hoe kan het produceren en delen van hernieuwbare energie en het verlagen van het verbruik door renovatie van woningen hand in hand gaan? Wat zijn de projecten van vandaag en morgen die een alternatief energiesysteem integreren? Hoe kan architectuur bijdragen aan het beheer van energie? A+ onderzoekt hoe de energiezuinige stad er vandaag uitziet en welke impact dit heeft op de architectuur, zowel technisch als esthetisch. A+ organiseert in het kader van dit nummer eveneens een colloquium waarin verschillende actoren in debat gaan over het aandeel van architectuur en stedenbouw in de energietransitie. Deze is meteen ook de lancering van dit nummer.

Verschijningsdatum: 19.09.2022

A+298 At your service

Publieke voorzieningen zoals gemeentehuizen, brandweerkazernes, politiekantoren of postgebouwen worden door architectuur met een sterke typologische traditie gekenmerkt. Toenemende digitalisering en veranderende noden vormen belangrijke impulsen voor de evolutie van deze gebouwen. In dit nummer onderzoekt A+ de typologie van de dienstbare architectuur en publiceert projecten die deze sector opnieuw op de kaart zetten.

Verschijningsdatum: 14.11.2022

A+299 – SPECIAL – Quality Matters + debat

Architectuur uit België krijgt veel aandacht en aanzien in het buitenland. Dat is deels te danken aan een doorgedreven architectuurbeleid dat de laatste twintig jaar werd uitgerold: instanties zoals de Vlaamse en Brusselse Bouwmeester, de verschillende Stadsbouwmeesters, procedures zoals Open Oproep, en de oprichting van de Cellule Architecture en nu ook het ICA/WB dragen hier allemaal op hun manier aan bij. Maar ook regionale culturele spelers en publieke bouwheren spelen een belangrijke rol. A+ publiceert een breed scala aan gerealiseerde projecten van de afgelopen jaren, onderzoekt aan de hand hiervan hoe dit beleid de motor is van architectuurkwaliteit en welke veranderingen nodig zijn om deze te behouden en te laten groeien. A+ organiseert eveneens een debat met de verschillende spelers over de rol en de impact van het beleid in een bottom-up architectuurveld. Dit debat is meteen ook de lancering van dit nummer. In samenwerking met de verschillende bouwmeesters en instituten.

Verschijningsdatum: 12.12.2022

Thema’s 2021

A+288 The Housing Experiment

Wonen is meer dan de keuze tussen een huis of een appartement, in de stad of erbuiten. Het woonvraagstuk behelst zowel ruimtelijke kwaliteit, verdichting als betaalbaarheid. Tijdens de Coronacrisis werd de woning de plek waar je niet alleen woont, maar ook werkt, lesgeeft, je ontspant, en intens samenleeft met huisgenoten of net heel geïsoleerd alleen leeft. A+288 toont zowel betaalbare individuele woningen, als collectieve en sociale woonprojecten, zowel in een stedelijke als randstedelijke of rurale context. Projecten ook die getuigen van een zeker experiment met de woondroom of waaruit blijkt dat de architect de gangbare woontypologie in vraag stelt. Met projecten van AAiO, Auxau, Burobill, Crit., Bart Dehaene, Doorzon, Felt, Générale, Hé! – BC Materials, Janda Vanderghote, Man, Rémi van Durme, Vander Maren – Venlet.

Verschijningsdatum: 22.02.2021

A+289 Rediscovering Craftsmanship

Hoe kan je traditionele bouwmaterialen en technieken verder ontwikkelen en aanpassen om een antwoord te geven op huidige maatschappelijke uitdagingen? Wat als de combinatie van standaardisatie en regelgeving niet tot bevredigende resultaten leidt? A+289 gaat over Craftsmanship en belicht de manier waarop de architect, in samenwerking met de uitvoerder, materialen en technieken heruitvindt of een tweede leven geeft en daar architectuur mee maakt, met zin voor esthetiek, ruimtelijkheid en rekening houdend met de impact op omgeving en context. Met aandacht voor verschillende materialen, waaronder baksteen, leem en hout, maar ook staal, beton en textiel. Projecten van onder andere B-ild, Blaf, Baukunst, Générale, Karbon’ en Schenk Hattori.

Verschijningsdatum: 19.04.2021

A+290 Domesticating Public Space

De Coronacrisis legde er eens te meer de nadruk op: waardig wonen en werken in de stad gebeurt bij gratie van kwalitatieve publieke ruimte. Pleinen en straten waar plaats is voor fietsers en voetgangers, zon en groen. In de stad toonden alternatieve fietspaden, schoolstraten, leefstraten, en het (tijdelijk) inperken van parkeerplaatsen, hoe het plots toch anders kan. In dorpen en de stedelijke periferie blijft kwalitatieve publieke ruimte een agendapunt. Hoe kunnen we deze trend bestendigen? Wie zijn de spelers die ze beïnvloeden? Wat maakt het verschil voor een buurt?

Verschijningsdatum: 21/06/2021

A+291 Kids: Let’s Play!

Het aanbod aan faciliteiten voor kinderen – niet alleen scholen en crèches, maar ook sportzalen, jeugdhuizen, speelpleinen en skateparken – bepaalt in grote mate de leefbaarheid van een plek. A+291 vertrekt van het adagium: als een stad ‘kidsproof’ is, is het er goed om leven voor iédereen. We bekijken de gebouwde ruimte door de ogen van het spelende kind en tonen projecten die een stimulerende en inspirerende omgeving vormen voor de opgroeiende jeugd. Met projecten van oa. 1010au, Baumans-Deffet, Carton123, Compagnie O, Denc!-Studio, Grue en Ura.

Verschijningsdatum: 20.09.2021

A+292 Oversize: Adaptive Reuse

Uit ecologische en economische overtuiging kiezen publieke en private opdrachtgevers steeds vaker voor de herbestemming van grootschalige constructies en het hergebruik van materialen. Zo dragen ze bij aan de verdere uitbouw van de circulaire economie. Een oud kantoorgebouw wordt school, een fabriek of silo wordt omgevormd tot woningen, een voormalige rijkswachtkazerne krijgt een tweede leven als broedplaats voor ontwerpers en kunstenaars. A+292 onderzoekt de architecturale, stedelijke en maatschappelijke mogelijkheden van een reconversie, met een focus op grootschalige gebouwen.

Verschijningsdatum: 15.11.2021

A+293 – SPECIAL – Brussels Architecture Prize

A+ organiseert een Brusselse Prijs voor Architectuur en be­kroont daarmee recente realisaties van Belgische of buiten­landse architecten in Brussel en van Brusselse bureaus in België of het buitenland. Deze prijs zal tweejaarlijks worden uitgereikt, in verschillende categorieën, waaronder private in­terventies, publieke gebouwen, openbare ruimte, innovatieve praktijken, en beloftevolle jonge architecten. De Engelstalige speciale uitgave A+293 brengt uitgebreid en geïllustreerd ver­slag van alle nominaties, de jurering en de winnende projecten. Deze speciale editie zal verschijnen tijdens de feestelijk uitreiking van de Brusselse Prijs van Architectuur.

Verschijningsdatum: 13.12.2021

Thema’s 2020

A+282 Village

In dit nummer onderzoekt A+ wat de identiteit is van het ‘dorp’ en het ‘platteland’ in een verstedelijkt gebied als Vlaanderen of een eerder ruraal en postindustrieel gebied als Wallonië. De ruimtelijke uitdagingen binnen een rurale context zijn divers en gaan van mobiliteit en bereikbaarheid over landschappelijke interventies tot de behoefte aan een nieuwe architectuurtaal die tegemoetkomt aan de identitaire vraagstukken waar dorpen vandaag mee worstelen. Wat is dorpsarchitectuur vandaag en wat zijn de effecten van de betonstop, de mobiscore en de bouwmeesterscan?

Verschijningsdatum: 24.02.2020

A+283 Care

De architectuur voor de zorgsector in België, gebukt onder besparingen, evolueert naar steeds grotere en efficiëntere zorgfabrieken, waarin de menselijke schaal verloren gaat. A+ gaat op zoek naar de alternatieven die net aandacht tonen voor het kleinschalige, het intieme, het geborgene, het huiselijke. Naar architectuur die mensen in een kwetsbare positie – zoals ouderen, zieken, psychiatrische patiënten – centraal stelt. Met projecten van onder andere Sergison Bates, Trans, Central en Baumans-Deffet, en een interview met Carmody Groarke.

Verschijningsdatum: 20.04.2020

A+284 – SPECIAL – Belgium, The Next Generation!

Belgische architectuur krijgt veel media-aandacht in het buitenland, maar het gaat vaak over dezelfde bureaus en dezelfde projecten die in de prijzen vallen. Met deze speciale editie wil A+ aanstormend talent tonen, (jonge) bureaus die vandaag, op het scherp van de snee, onze ruimtelijke én maatschappelijke context vormgeven. A+ toont het werk van bureaus die op een kantelpunt in hun carrière staan, een doorstartmoment dat vraagt om professionalisering, groei en capaciteitsopbouw, zonder identiteits- en kwaliteitsverlies.

Verschijningsdatum: 15.06.2020

A+285 Museums

In A+285 onderzoeken we de rol van een hedendaags museum. Welke ambities heeft het, als toonplaats, als geheugen, als publieke ruimte of als catalysator voor stadsvernieuwing? Wat maakt het museum voor de 21ste eeuw zo bijzonder? En hoe ziet de hedendaagse museale ruimte er uit? Welk kader schept het museum voor de tentoongestelde werken die zowel op ruimtelijk als op technisch en klimatologisch vlak steeds grotere eisen stellen? A+285 is een nummer over nieuwe gebouwen voor (hedendaagse) kunst waarin het niet alleen over architectuur gaat, maar ook over de spanning tussen gebouw, kunstwerk en bezoeker. Met projecten van Francesca Torzo, V+, noA – Sergison Bates – EM2N. En met een interview met Rem Koolhaas en het Zwitserse architectenbureau Gigon Guyer.

Verschijningsdatum: 21.09.2020

A+286 Structure & Reuse

De draagstructuur van een gebouw wordt vaak weggemoffeld onder lagen isolatiemateriaal en gevelbekleding, gipskarton en pleisterwerk. Soms komt ze tevoorschijn en bepaalt ze de ruimtelijke ervaring van de plek. Dan is ze de vormelijke articulatie van het hele gebouw. Soms is een gebouw hoofdzakelijk structuur, zoals dat het geval is bij bruggen of bepaalde industriële gebouwen. Bij vele grootschalige herbestemingsprojecten is de structuur vaak het enige ‘authentieke’ element dat echt bewaard blijft. Bij een steeds verder groeiende vraag naar een circulair materiaalbeheer spelen structurele elementen een belangrijke rol. A+ laat verschillende studiebureaus en technische experts aan het woord. Met projecten van a.practice, AgwA, Gafpa, Label, XDGA en a2o.

Verschijningsdatum: 16.11.2020

A+287 – SPECIAL – Practices of Change

De ecologische en economische uitdagingen waarmee we vandaag op wereldschaal worstelen hebben een bewustwordingsproces in gang gezet dat aanzet tot een andere manier van denken en doen. Ook de architectuurpraktijk kan bijdragen aan een maatschappelijke verandering, op velerlei vlakken zoals zachte mobiliteit, ontharding, biodiversiteit, watergebruik, hergebruik… In de speciale editie bekijken we een 10-tal recente gerealiseerde (of nog lopende) projecten van naderbij, van onder meer Ouest, Rotor, 51N4E, NU architectuuratelier, a2o en BC Architects and Studies. Ze worden gekaderd door enkele longreads, die de thematiek van de veranderingspraktijk telkens vanuit een ander standpunt bekijken (vanuit de ontwerper, de burger, de overheid, de ondernemer).

Verschijningsdatum: 14.12.2020

Schrijf je in op onze nieuwsbrief