Al meer dan 45 jaar is A+ het toonaangevende Belgische tijdschrift voor architectuur. Tweemaandelijks presenteert A+ actueel relevante projecten van Belgische architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten in binnen- en buitenland.

Sinds 2019 verschijnt A+ Architecture in Belgium in de vorm van 4 klassieke nummers en 2 speciale uitgaves.

4 klassieke nummers

De 4 klassieke nummers tonen vooral recente realisaties in België of van Belgische architecten in het buitenland. Ze worden rijkelijk geïllustreerd met plannen, foto’s en tekeningen en details. De beknopte Nederlandstalige projectteksten worden voorafgegaan door een Engelse samenvatting. In elk nummer is er naast wat actualiteit uit de architectuurcultuur (lezingen, tentoonstellingen, boekbesprekingen) en een studentenrubriek, ook plaats voor een uitgebreid interview met een vooraanstaand internationaal architect.

2 speciale uitgaves

De speciale edities, die gemaakt worden samen met een externe partner, diepen telkens een specifiek actueel en urgent thema uit. Ze doen dat aan de hand van enkele langere, diepgaande artikels, afgewisseld met concrete projectbeschrijvingen. Deze edities zijn eerder boeken dan tijdschriften. Ze worden in het Engels uitgegeven en richten zich zo niet alleen tot de Belgische architecten, maar zijn ook bedoeld voor een internationaal lezerspubliek. A+ organiseert samen met de partner telkens een feestelijk moment waarop de editie wordt voorgesteld.

Abonneer je
vanaf
€59 per jaar!

Je ontvangt
4 klassieke nummers
en 2 speciale uitgaves

Thema’s 2020

A+282 Village

In dit nummer onderzoekt A+ wat de identiteit is van het ‘dorp’ en het ‘platteland’ in een verstedelijkt gebied als Vlaanderen of een eerder ruraal en postindustrieel gebied als Wallonië. De ruimtelijke uitdagingen binnen een rurale context zijn divers en gaan van mobiliteit en bereikbaarheid over landschappelijke interventies tot de behoefte aan een nieuwe architectuurtaal die tegemoetkomt aan de identitaire vraagstukken waar dorpen vandaag mee worstelen. Wat is dorpsarchitectuur vandaag en wat zijn de effecten van de betonstop, de mobiscore en de bouwmeesterscan?

A+283 Care

De architectuur voor de zorgsector in België, gebukt onder besparingen, evolueert naar steeds grotere en efficiëntere zorgfabrieken, waarin de menselijke schaal verloren gaat. A+ gaat op zoek naar de alternatieven die net aandacht tonen voor het kleinschalige, het intieme, het geborgene, het huiselijke. Naar architectuur die mensen in een kwetsbare positie – zoals ouderen, zieken, psychiatrische patiënten – centraal stelt. Met projecten van onder andere Sergison Bates, Trans, Central en Baumans-Deffet, en een interview met Carmody Groarke.

A+284 – SPECIAL – Belgium, the next generation!

Belgische architectuur krijgt veel media-aandacht in het buitenland, maar het gaat vaak over dezelfde bureaus en dezelfde projecten die in de prijzen vallen. Met deze speciale editie wil A+ aanstormend talent tonen, (jonge) bureaus die vandaag, op het scherp van de snee, onze ruimtelijke én maatschappelijke context vormgeven. A+ toont het werk van bureaus die op een kantelpunt in hun carrière staan, een doorstartmoment dat vraagt om professionalisering, groei en capaciteitsopbouw, zonder identiteits- en kwaliteitsverlies.

A+285 Museums

In A+285 onderzoeken we de rol van een hedendaags museum. Welke ambities heeft het, als toonplaats, als geheugen, als publieke ruimte of als catalysator voor stadsvernieuwing? Wat maakt het museum voor de 21ste eeuw zo bijzonder? En hoe ziet de hedendaagse museale ruimte er uit? Welk kader schept het museum voor de tentoongestelde werken die zowel op ruimtelijk als op technisch en klimatologisch vlak steeds grotere eisen stellen? A+285 is een nummer over nieuwe gebouwen voor (hedendaagse) kunst waarin het niet alleen over architectuur gaat, maar ook over de spanning tussen gebouw, kunstwerk en bezoeker. Met onder andere Z33 in Hasselt (Francesca Torzo), het Folklore Museum in Moeskroen (V+), een analyse van de Open Oproep wedstrijd voor Design Museum in Gent en een stand van zaken van Kanal Centre Pompidou in Brussel (noA – Sergison Bates). En met een interview met het Zwitserse architectenbureau Gigon Guyer.

A+286 Structure & Reuse

De draagstructuur van een gebouw wordt vaak weggemoffeld onder lagen isolatiemateriaal en gevelbekleding, gipskarton en pleisterwerk. Soms komt ze tevoorschijn en bepaalt ze de ruimtelijke ervaring van de plek. Dan is ze de vormelijke articulatie van het hele gebouw. Soms is een gebouw hoofdzakelijk structuur, zoals dat het geval is bij bruggen of bepaalde industriële gebouwen. Bij vele grootschalige herbestemingsprojecten is de structuur vaak het enige ‘authentieke’ element dat echt bewaard blijft. Bij een steeds verder groeiende vraag naar een circulair materiaalbeheer spelen structurele elementen een belangrijke rol. A+ gaat in gesprek met verschillende studiebureaus en technische experts.

A+287 – SPECIAL – Practices of Change

De ecologische en economische uitdagingen waarmee we vandaag op wereldschaal worstelen hebben een bewustwordingsproces in gang gezet dat aanzet tot een andere manier van denken en doen. Ook de architectuurpraktijk is volop in verandering. Dat zien we in de ontwikkeling en in het gebruik van nieuwe materialen waar duurzaamheid, veiligheid en circulariteit in toenemende mate sturend zijn. De nieuwe generatie pionierende architecten, planners, sociologen, ontwikkelaars, materiaalfabrikanten of ondernemers is klaar voor een versnelling. Maar aan welke voorwaarden – of anders: aan welke prijs – kunnen we versnellen, groeien en vermenigvuldigen? Lopen we bij het opschalen een risico op vercommercialisering (‘greenwashing’) en kwaliteitsverlies? Welke zijn de kritische succesfactoren voor kwaliteitsvolle vernieuwingen in onze ontwerppraktijk?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief