IGEAN zoekt experten

Welke expertise zoekt IGEAN? none all 17676 column_slideshow Interesse? Stel je kandidaat en bezorg IGEAN: een motivatiebrief met bijgevoegd cv, getuigschriften en diploma’s; een portfolio met verduidelijking van de…

Lees meer

Paola Viganò

…één van de teams dat gekozen werd voor het onderzoek rond «le Grand Paris». Sindsdien realiseren ze verschillende visies voor grote metropolen zoals bijvoorbeeld «Brussel 2040» of «New Moscow». Studio…

Lees meer

Privacybeleid

…betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “de Verordening”). A+ is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van Gebruikers op zijn verzoek en in…

Lees meer

Designing Territorial Metabolism

‘Designing Territorial Metabolism’ bundelt twee jaar intensief ontwerpend onderzoek in de metropolitane regio’s van Barcelona, Brussel en Venetië. Verruimtelijking van concepten zoals ‘stedelijk metabolisme’, ‘ecosysteemdenken’ en ‘circulaire economie’ staat centraal.

Lees meer

Noordwijk: nieuwe perspectieven

…gewest, waarin veel mensen op zoek zijn naar ruimte. We hopen dat de komst van deze nieuwe gebruikers een gelijkaardige dynamiek kan teweegbrengen als binnen de domeinen van het academische…

Lees meer

In Memoriam : Christian Kieckens

…Lautwein groeiden vanuit dit zoeken door maken. Hij schreef verschillende boeken over eigen werk, maar ook over anderen zoals bijvoorbeeld Pieter de Bruyne. ZOEKEN DENKEN BOUWEN, was de titel van…

Lees meer

257

…je honderd keer dat architectuur respect verdient, je kerk zal leeglopen. Zo’n verontwaardiging verraadt immers vooral een wankel geloof in architectuur. Als het enige lichtpunt in een moeilijke, dagelijkse zoektocht…

Lees meer

[Re]work

…er een prominente gast, onder meer met onderzoek van de Belgische conditie. Nu zij hun bijdrage presenteren in Bozar, wil dat onderzoek een podium geven en enkele kwesties verder uitspitten….

Lees meer

250

…alsmaar sneller lijken te veranderen. In België – en meer specifiek wat betreft architectuur en stedenbouw – beginnen bestaande normen en typologieën barsten te vertonen. Een zoektocht naar andere manieren…

Lees meer

Uitbreiding van een vernaculair gebouw

…beroep. AHA was al tijdens de zoektocht naar een geschikte bouwgrond bij het project betrokken. De opdracht was een huis te ontwerpen in de dorpscontext rond Doornik. Tijdens de zoektocht…

Lees meer

Jan Liesegang (raumlabor)

…bijna té perfect. Tijdens ons bezoek bleven we continu zoeken naar een element of een gebeurtenis die dat beeld zou ontwrichten en het nostalgische idee-fixe van de stad zou opentrekken….

Lees meer

Marketing Manager (M/V/X)

layout_textblock A+ Architecture in Belgium zoekt Marketing Manager A+ Architecture in Belgium zoekt Marketing Manager Omschrijving van A+ Architecture in Belgium: A+ Architecture in Belgium is een speler in het…

Lees meer

Museums

…hoeft geen magneet te zijn”, stelt Annette Gigon (p. 76) om die reden. Samen met Mike Guyer bouwde ze een tiental musea waarbij ze steeds op zoek ging naar de…

Lees meer

249

…Ecole nationale supérieure d’architecture in Versailles), die voor de tentoonstelling ‘Monditalia’ meewerkte aan een onderzoek dat Italië benadert via zijn eilanden in plaats van via het vasteland. We brengen een…

Lees meer

Freespace

…en monografische oeuvretentoonstellingen. The Missing Link (IABR-Brussel) positioneert zich daarentegen als een echte ‘werkbiënnale’. Ze geeft een eerste neerslag van een lopend onderzoek, dat verankerd is in een hedendaagse stedelijke…

Lees meer

Who’s next?

…van digital natives voor wie computers en internet van jongs af aan een evidentie zijn, niet alleen als tijdverdrijf maar ook als middel bij studie en onderzoek. Ook offline liggen…

Lees meer

Vacature voor een ‘Projectleider Bouw’ (m/v)

48102 column_slideshow De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI), naamloze vennootschap van publiek recht, gevestigd in Brussel, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een projectleider (m/v) voor de…

Lees meer

Showroom als concept

…begeleid die betrokken zijn bij projecten waarin deze producten gebruikt worden. Wie het gebouw aanschouwt, weet in één oogopslag wat het huisvest en wat men bij een bezoek kan verwachten….

Lees meer

Building sites

…ontworpen. Vele werven zijn een plek van voortdurend onderzoek en, zeker bij complexe verbouwingen en restauraties, een plek van voortschrijdend inzicht, van nieuwe ontdekkingen, aanpassingen, en ontwerpbeslissingen. De restauratie van…

Lees meer

Raumlabor

…een onderzoek naar de omgeving en de noden van haar gebruikers. Hoe kan een stedelijke ruimte een meerwaarde betekenen voor de gemeenschap? Hoe kunnen bestaande ‘vergeten’ ruimtes opnieuw interessant gemaakt…

Lees meer

Collective Housing

…wordt het steeds harder zoeken naar een betaalbare en comfortabele woning. De tijd lijkt rijp om onze woondroom bij te stellen en een nieuw ideaal op te bouwen waarin bereikbaarheid,…

Lees meer

Betaalbaar wonen in Brussel

…woonproject te realiseren. Na een intensieve zoektocht kochten ze enkele oude hangars binnen een gesloten bouwblok. Ze stelden stekke fraas aan als architect, en realiseerden het project Brutopia zonder tussenkomst…

Lees meer

100 jaar Bauhaus

…toch elk op hun manier een bezoek meer dan waard. De Kunsthalle Mannheim verenigt een Jugendstil gebouw uit 1907 van Hermann Billing met een magistrale uitbreiding door von Gerkan Marg…

Lees meer

Algemene verkoopvoorwaarden

…bestelling zijn bepaald. De opzegging gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, die contact opneemt met de Dienst Inschrijvingen A+: Ernest Allardstraat 21/3 te 1000 Brussel of abonnement@a-plus.be, met inachtneming…

Lees meer

Ervaar ramen op een nieuwe manier

…die manier kunnen we een unieke selectie in haar soort aanbieden. Net zoals voor de keuze van een keuken beschouwt u het bezoek aan een showroom als een fundamentele stap.

Lees meer

Strategische collectiviteit

Denc!-studio – blaf, Waasland, Sint-Niklaas Denc!-studio – blaf, Waasland Gitte Van den Bergh 20889 7513 21301 21324 20895 20898 20905 20909 column_slideshow column_slideshow Op zoek naar buren organiseerde bewoonster Elke

Lees meer

Circulair bouwen met holle vloerelementen 

…gebruikt worden in hoogwaardige toepassingen. Onderzoek naar innovatieve scheidingstechnologieën is volop bezig. Hoeveel keer dat beton gerecycleerd kan worden in hoogwaardige toepassingen is op dit ogenblik onbekend. Als uit onderzoek

Lees meer

Het drama van M(U)HKA in Antwerpen

…juni geeft Jan Lippens een uitvoerig overzicht van het wedstrijdverloop wat uiteindelijk op een grote sisser is uitgedraaid. Onder het thema ‘KNACK onderzoek” is het een boeiend stuk onderzoekjournalistiek. …

Lees meer

Lockdown-lectuur

…en efficiëntere zorgfabrieken, waarin de menselijke schaal verloren gaat. A+ gaat op zoek naar de alternatieven die net aandacht tonen voor het kleinschalige, het intieme, het geborgene, het huiselijke. Naar…

Lees meer

David Chipperfield

…Groot-Brittannië van Margaret Thatcher. Bij het bureau kwam al snel 9H, een kleine expositieruimte en gelijknamig tijdschrift waarin architectuurcultuur en -onderzoek een plek kregen, om tegengas te bieden aan het…

Lees meer

Agmen

…vormelijk sterk van elkaar verschillen. Door te kiezen voor bepaalde gemeenschappelijke codes tussen de twee delen, vormen de gebouwen toch een samenhangend geheel. Dat is precies waarnaar agmen op zoek

Lees meer

Doodgaan is een kunst

…die zich overal kan bevinden, terwijl het wel degelijk om een uitzonderlijke plek gaat, die even waardig als licht, en zelfs met een zekere blijmoedigheid, op bezoek wacht. In de…

Lees meer
Schrijf je in op onze nieuwsbrief